Hysbysiad pwysig ynglŷn â Gwasanaethau'r Llyfrgell

Yn sgil newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru a phenderfyniadau gan Reolaeth y Brifysgol o ran Covid-19, efallai bydd gofyn i ni wneud newidiadau i'n gwasanaethau, weithiau ar fyr rybudd.

Byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe yn gyson gydag unrhyw wybodaeth newydd ond weithiau bydd peth oediad yn anosgoadwy.

Sylwer, mae'r Llyfrgelloedd ar agor yn unig ar gyfer y gwasanaethau amodedig ar yr amseroedd penodol.

Gofynnir i chi beidio ag ymweld â'r llyfrgell heb eich Cerdyn Adnabod Prifysgol (neu brawf adnabod arall sydd ei angen ar gyfer casglu eich cerdyn, e.e. eich pasbort) a chadarnhad o'ch archeb lle y bo angen, e.e. ar gyfer archebion Cais a Chasglu neu Fannau Astudio.

Ymgynghorwch hefyd a'n tudalen Gweithrediad Cyfredol Gwasanaethau'r Llyfrgell am wybodaeth bellach am y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Yn effeithiol o Ddydd Llun 21ain Rhagfyr 2020, mae'r Desgiau Gwybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach, ond mae adeiladau'r llyfrgell yn parhau i fod ar agor ar gyfer mynediad i fannau astudio a archebwyd o flaen llaw ac ar gyfer casglu eitemau y cyflwynwyd cais amdanynt. Gwiriwch ein tudalennau we ar gyfer manylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell.
Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.