Research as Art image

MAE ARCHIFAU RICHARD BURTON YN AILAGOR I BAWB O 27 MEDI 2021

Dyma ein horiau agor:

Mawrth 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh
Iau 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh

Bydd lle i 2 ymchwilydd ar y tro gyda'r angen i fwcio lle yn yr ystafell ddarllen ac archebu dogfennau erbyn 3yh ar y dydd Iau yr wythnos cyn eich ymweliad. Cysyllwch â ni ar archives:@swansea.ac.uk neu 01792 295021 cyn eich ymweliad i ni gael trafod eich gofynion.

Mae rhagor o wybodaeth am ailagor ar gael yma.

Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth ateb ymholiadau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archifau Richard Burton yw cof corfforaethol ac ystorfa archifau Prifysgol Abertawe ac maent yn dal deunydd o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r Archifau’n dethol ac yn diogelu’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a ddaeth i feddiant y Brifysgol ac maent yn gwneud yn siŵr bod y cofnodion hyn yn hygyrch i bawb. Trwy eu daliadau ac arbenigedd y staff, mae’r Archifau’n cefnogi’n weithredol genhadaeth y Brifysgol i ddarparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr gydag addysgu o’r ansawdd uchaf, ac i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru a thu hwnt.

Darganfod mwy am yr archifau ar ein blog!