Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Mae rheolau a rheoliadau llym ynghylch Covid-19 yn parhau i fod ar waith, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a'r Brifysgol, ac rydym yn parhau i gynnig cymorth ar-lein ar gyfer ein gwasanaethau ble bynnag y bo modd. Gofynnir i chi ymweld â'r llyfrgell i ddefnyddio'r gwasanaeth Cais a Chasglu neu fan astudio a archebwyd o flaen llaw yn unig, oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd o flaen llaw, neu eich bod wedi gwirio o flaen llaw bod y gwasanaeth rydych am ei ddefnyddio ar gael ar hyn o bryd.

Gwiriwch ein tudalennau we ar gyfer manylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell ar hyn o bryd.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Chwilio Catalog y Llyfrgell iFind

Chwiliad Uwch