Llenwch y ffurflen isod i ofyn am eich prosbectws trwy'r post.

Gallwch hefyd weld ein prosbectws israddedig a'n prosbectws ôl-raddedig ar-lein a lawrlwytho'r PDF.

Anfonwch, os gwelwch yn dda:
Gallwch weld rhestr lawn o’n cyrsiau drwy ein Chwiliwr cyrsiau israddedig
Datganiad

Drwy gyflwyno eich ffurflen am brosbectws, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy'n rhoi mwy o wybodaeth ynglun â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.

Fel arall, gallwch ffonio +44 (0) 1792 602 295, anfon neges e-bost at Derbyn Myfyrwyr