Polisi ar Arsylwi ar Addysgu gan Gymheiriaid

Adolygwyd y polisi yn unol â Chôd Ansawdd diwygiedig yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd: Dysgu ac Addysgu a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018.