Mae sicrhau cywirdeb gwybodaeth am fodiwlau’n ofyniad ansawdd hanfodol. Ar hyn o bryd, mae gan Brifysgol Abertawe amrywiaeth o ymarferion yn y maes hwn. Mae’r ddogfen hon yn nodi fframwaith sy’n cyflwyno strwythur a chyfrifoldebau clir, yn ogystal â bod yn ddigon hyblyg i ymateb i adborth pwysig neu amgylchiadau annisgwyl (e.e. sylwadau arholwr allanol, adborth am fodiwl, materion staffio, cyfnodau sabothol).