Quality Review Process

Yn 2016, cymeradwyodd a lansiodd Prifysgol Abertawe ymagwedd gyfannol newydd at Sicrhau Ansawdd a Gwella rhaglenni a meysydd pynciau – y broses Adolygu Ansawdd. Disodlodd hon y prosesau ar wahân blaenorol, sef yr Adolygiad Blynyddol o Raglenni, Adolygiadau Rheolaidd o Raglenni ac Adolygiad Cynnwys Profiad y Myfyrwyr, er mwyn cyflwyno ymagwedd gyfannol newydd, a hysbysir gan ddata, at adolygu a gwella perfformiad meysydd pynciau a rhaglenni’n barhaus.

Mae’r ymagwedd Adolygu Ansawdd yn adolygu ystod o dystiolaeth mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr unigol, y modiwlau, y rhaglen a’r Brifysgol gyfan. O ganlyniad i hyn, mae elfennau gwahanol y broses Adolygu Ansawdd ym Mhrifysgol Abertawe’n cynnwys: