Dylid darllen y Côd Ymarfer ar gyfer Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni ar y cyd â'r cwestiynau cyffredin perthnasol. Os oes gennych gwestiynau ynghylch unrhyw agwedd ar y broses dylunio, datblygu, adolygu a chymeradwyo, a wnewch chi gysylltu â ni drwy e-bostio quality@abertawe.ac.uk.