Physics student

Grŵp Ymchwil Ffiseg Atomig, Foleciwlaidd A Chwantwm

 • Offeryniaeth pelydrau a thrapio positronau
 • Offeryniaeth sbectrosgopeg difodiant positronau (PAS)
 • Sbectrosgopeg Dadansoddi drwy Laser 
 • Offerynnau efelychu ac asesu rhifiadol ar gyfer prosesyddion gwybodaeth cwantwm 
 • Cynhyrchu a nodweddu lled-ddargludyddion (CNH) 
 • Delweddu Meddygol (MRI drwy feddygaeth)
 • Trapio a thrin atomau oer

Y GANOLFAN DEUNYDDIAU LLED-DDARGLUDOL INTEGREIDDIOL (CISM)

Bydd y Ganolfan yn darparu cyfleuster integredig pwrpasol ar gyfer ymchwil a datblygu technoleg lled-ddargludydd ar Gampws y Bae newydd Prifysgol Abertawe, gan gynnwys: 

CISM
 • Ystafelloedd glân safon gweithgynhyrchu, wedi’u hachredu gan ISO, at ddiben datblygu prosesau 
 • Gallu integreiddio a phecynnu deunyddiau diwedd proses 
 • Labordai ymchwil NNG uwch 
 • Cyfleuster twf II/III-VI MOCVD 
 • Lleoliadau i gwsmeriaid ddeori BBaCh 
 • Mynediad i gyfleusterau nodweddu a dadansoddi uwch [microsgopeg, dadansoddi arwynebau, cemegol, optegol, trydanol] 
 • Mynediad at y deunyddiau diweddaraf a damcaniaeth ac efelychu lefel dyfais