Yn Abertawe, rydym yn falch o'n hymchwil ar ffiniau ffiseg. Rydym yn ymdrechu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ffisegwyr drwy gynnig amgylchedd cyffrous ar gyferdysgu ac ymchwil.

Caiff ein cwricwlwm ei lunio gan arbenigwyr sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ar draws rhychwant eang o feysydd ymchwil sy'n amrywio o ledddargludyddion, nanoffiseg a laserau, i ffiseg gwrth-fater, meysydd cwantwm a'r bydysawd cynnar. Mae ein cyrsiau'n
galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau datrys problemau a dadansoddol gydag ystod eang o gymwysiadau ar draws disgyblaethau.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil a chydweithwyr ym mhedwar ban byd, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau graddfa fawr megis CERN, sy'n cynnig cyfleoedd prosiect ac ymchwil cyffrous i fyfyrwyr ac ymchwilwyr fel ei gilydd.

The cosmos

Seminarau Theori Ffiseg sydd ar y gwe

Dysgwch am seminarau sydd ar y gweill gan y Grŵp Theori Gronynnau a Cosmoleg!

Fractal image: Pixabay

Dosbarth Meistr Ffiseg Gronynnau

Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u hanelu at fyfyrwyr UG a Safon Uwch. Darganfyddwch fwy!