Mae'r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig cwricwlwm yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil ein harbenigwyr blaenllaw yn y byd.

Rydym yn cynnal ymchwil mewn ffiseg arbrofol, gymhwysol a damcaniaethol. Cefnogir ein gwaith gan grantiau gan EPSRC, STFC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol, CCAUC ac amrywiaeth o ffynonellau diwydiannol, elusennau a llywodraeth.

Mae natur fyd-eang yr ymchwil yn golygu bod gennym gysylltiadau a chydweithwyr ledled y byd, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau ar raddfa fawr fel CERN. Mae ein harbenigedd a'n cyfleusterau wedi'u mabwysiadu i'n cwricwlwm yn ein cynnwys cwrs ac amrediad y prosiectau blwyddyn olaf sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae gennym enghreifftiau o fyfyrwyr sy'n astudio yn CERN neu'n ennill profiad gwaith ymchwil yn yr adran ac mae ein cyrsiau arbenigol yn ymestyn myfyrwyr i ddeall gofynion ymchwil - boed hynny mewn ffiseg neu ddisgyblaethau sydd wedi'u halinio'n agos.

Y Cylchredwr Hadron Mawr yn CERN

Ein Staff

Staff yn gwenu
Myfyriwr yn y lab yn edrych ar cyfarpar gwyddonol
Proffiliau Graddedigion Ffiseg

Rydym yn paratoi chi ar gyfer gyrfaoedd gwobrwyol mewn ystod eang o sectorau megis sefydliadau academaidd, sefydliadau ymchwil y llywodraeth, awyrofod, amddiffyn, ynni, peirianneg, gweithgynhyrchu, cyfathrebu, archwilio gofod a thelathrebu. Mae llawer o raddedigion ffiseg yn dilyn gyrfa y tu allan i ffiseg, e.e. mewn ymgynghoriaeth, TG, y diwydiant amgylcheddol, gwasanaethau ariannol, y sector cyfreithiol, trafnidiaeth a chyfleustodau. Darganfyddwch fwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda gradd ffiseg.

 

Cyn-Fyfyrwyr

Kacper Gorski, cyn-myfyriwr ffiseg

GWNEUD CAIS AM EFRYDIAETH YMCHWIL A ARIENNIR

Mae'r UKRI CDT mewn deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol a chyfrifiadura uwch yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd, wedi'u hariannu'n llawn ar draws meysydd eang ffiseg gronynnau a seryddiaeth, biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol.