Cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth

Mae pob un o'n chwe gradd llwybr yn cynnig cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion. Os na chawsoch chi le ar gwrs Meddygaeth a'ch bod yn gwneud cais prifysgol drwy'r system Glirio, mae ein llwybrau gradd yn ddewis delfrydol i chi.

CANLLAW I GLIRIO MEDDYGAETH

Mae'r myfyriwr 3ydd blwyddyn ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion, Alex Ruddy, yn rhannu ei brofiadau o Glirio, astudio Biocemeg Feddygol a sut lwyddodd i gael lle ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Canllaw i Glirio Meddygaeth

Beth am ddarganfod yr hyn sydd gan ein graddau llwybr i'w gynnig:

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol
Students in lab

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn a chymhwysol o sut mae'r corff dynol yn gweithio, yr hyn sy'n digwydd pan aiff rhywbeth o'i le, sut rydym yn trin anhwylderau ar hyn o bryd a'r potensial ar gyfer therapiwteg newydd. Bydd ein graddau Llwybrau Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn rhoi sylfaen i chi yn y gwyddorau sy'n ategu meddygaeth.

Ar gael drwy'r canlynol:

Biocemeg Feddygol Geneteg Feddygol Ffarmacoleg Feddygol Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol Llwybrau Clinigol a Gofal Iechyd eraill

Sut mae'r Rhaglen yn ei gweithio

Mae myfyrwyr sy'n dewis llwybr i feddygaeth yn elwa ar fodiwlau pwrpasol a arsylwadau iechyd neu gysylltiedig. Cânt eu paratoi'n arbenigol ar gyfer gwneud cais i'n cwrs Meddygaeth i Raddedigion ochr yn ochr â chyfweliad gwarantedig ar gyfer ein cwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i raddedigion sydd ar ein Llwybrau israddedig penodol ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, cyhyd a'u bod yn cyrraedd y gofynion mynediad pan yn gwneud cais, ac yn cwblhau'r llwybr israddedig yn llwyddiannus.

Myfyriwr gyda darlithyr
Myfywwyr gyda darlithwyr yn y labordy

Mae cwblhau'r Llwybr israddedig yn llwyddiannus yn golygu: 

  1. Marc cyfartalog cyffredinol o 60% yn y Flwyddyn Gyntaf i fod yn gymwys am y modiwlau Llwybr yn yr Ail Flwyddyn. "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  2. 60% yn y Modiwlau Llwybr – "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  3. Mae'n ofynnol wrth wneud cais fod gan fyfyrwyr sgôr GAMSAT dilys (neu MCAT os ydynt yn Fyfyrwyr rhyngwladol) neu eu bod yn disgwyl sgôr dilys

Bydd myfyrwyr sy'n cyrraedd y meini prawf mynediad yn gymwys am Gyfweliad Gwarantedig yn eu blwyddyn olaf, ond dim ond unwaith y caiff fyfyrwyr ddefnyddio'r Cyfweliad Gwarantedig, yn eu blwyddyn olaf o astudio.

Straeon A Chyngor Myfyriwr