Enillwyr Gwobrau Arian Athena SWAN

Mae Siarter Athena SWAN yn cydnabod ac yn dathlu arferion cyflogaeth da ar gyfer merched sy'n gweithio mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldebau rhywiol wrth hyrwyddo gyrfaoedd academaidd ac mae eisoes yn ymgymryd â Gwobr Arian. O fewn y Brifysgol, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yw'r Coleg cyntaf i dderbyn wobr ei hun.

Rydym wedi derbyn gwobr arian Athena SWAN gan yr Uned Her Cydraddoldeb (ECU), i gydnabod ein hymrwymiad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhyw mewn addysg uwch.

Gallwch ddarganfod manylion am Siarter Athena Swan Charter yma: www.ecu.ac.uk/equality-charter-marks/athena-swan