Rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl...

Yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws y byd, gyda'n hymchwil arloesol a thrwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat.

Mae ein hystafelloedd clinigol a labordai rhagorol yn paratoi ein myfyrwyr i fod yn y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a graddedigion sy'n meddu ar sgiliau ar gyfer y gweithle gyda rhagolygon gyrfa gwych.

Digwyddiadau Gorllewin Cymru

west wales graphic welsh