Dyfarniadau a Thablau

Yma yn yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, rydym yn falch iawn o’r dyfarniadau a’r safleoedd rhagorol mae ein Hysgol wedi’u cyflawni. Gweler isod ychydig yn unig o’n dyfarniadau a'n safleoedd diweddaraf. 

Tablau Yn Yr Ysgol Diwylliant A Chyfathrebu

Astudiaethau Americanaidd
3ydd yn y DU am Foddhad Myfyrwyr yn y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
Saesneg – 25fed yn y DU yn gyffredinol
1af yn y DU o ran profiad myfyrwyr
Un o’r 6fed prifysgol orau yn y DU am Ieithoedd Modern