Newyddion yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu

Archwiliwch ein herthyglau newyddion am yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu isod. 

Modern Languages school placements

16 Ionawr 2024

Modern Languages school placements

Egypt Centre Harrogate Collection

Arteffactau O'r Hen Aifft

Cyfle prin i Ganolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe astudio a rhoi lle i arteffactau sy'n dyddio'n ôl 6000 o flynyddoedd.

Ffuglen Wyddonol A'I Lle Yn Yr Iaith Gymraeg

Ffuglen Wyddonol A'I Iaith Gymraeg

Mae Dr Miriam Elin Jones yn trafod o ble ddaeth ei diddordeb mewn ffuglen wyddonol, a chyflwyno sut y gall y genre archwilio nifer o bryderon perthnasol i ddiwylliant lleiafrifol fel y diwylliant Cymraeg, drwy bortreadu tranc iaith a pherthynas iaith a thechnoleg.

Learned Society of Wales Medal

6 Tachwedd 2023

Academaidd o Brifysgol Abertawe yn Derbyn Medal Gan Gymdeithas Addysgu Cymru

Swansea University's Egypt Centre

25 Mylynedd O'r Ganolfan Eiffaidd

Mae Canolfan Eifftaidd arobryn Prifysgol Abertawe'n gwahodd gwirfoddolwyr o’r gorffennol a’r presennol i helpu i ddathlu ei phen-blwydd yn 25 oed

Prosiect Llythrennedd Saesneg i Siaradwyr Sbaeneg

7 Medi 2023

Cronfa Dinasyddiaeth Weithgar yn dwyn blas Lladin i Abertawe

Medieval lady

22 Awst 2023

O’r Oesoedd Canol i’r oes fodern – sut mae menywod yn parhau i herio canfyddiadau o harddwch.

 Alan Llwyd

Alan Llwyd Eisteddfod Genedlaethol

Alan Llwyd, Athro yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe, sydd wedi ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023

War and Peace: Welsh School Remember

27 Gorffennaf 2023

Myfyrwyr Gymraeg yn dysgu o hanes i greu cofebion modern eu hunain i ryfel a gwrthdaro.

Film clapper board

31 Mai 2023

Archwiliwch sut mae merched hŷn yn cael eu portreadu mewn ffilmiau.

Hay Scribbler Tour

12 Ebrill 2023

Ysgolion Uwchradd yn cael hwb llenyddol ym Mhrifysgol Abertawe

Gynhadledd Ar-lein Ryngwladol gyntaf Grŵp Ymchwil Ieithyddiaeth Goranaidd

14 Mawrth 2023

Gynhadledd Ar-lein Ryngwladol gyntaf Grŵp Ymchwil Ieithyddiaeth Goranaidd

Children online

6 Chwefror 2023

Amddiffyn plant ar-lein

Dylan Thomas Prize 2023

Gwobr Dylan Thomas 2023

Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Dylan Thomas 2023 Prifysgol Abertawe. Darllenwch fwy yma.

Sgriblwyr Cymraeg Gŵyl y Gelli 2022

7 Rhagfyr 2022

Sgriblwyr Cymraeg Gŵyl y Gelli 2022

Participants at the Creative Writing Symposium

13 Mai 2022

‘Ysgrifennu am y Pandemig’

Students at the Dylan Thomas Theatre

29 Mawrth 2022

Theatr na nÒg yn agor ei drysau i fyfyrwyr Eidaleg ym Mhrifysgol Abertawe