Enillwch gymorth ariannol a gwella eich CV

Mae ein hysgolheictod Creu Dyfodol yn cynnig mwy na chymorth ariannol yn unig. Nid yn unig y byddwch yn cael cymorth ariannol am flwyddyn academaidd, ond byddwch yn ennill sgiliau gwerthfawr sy'n gwella gyrfa.

Bydd derbynwyr Ysgoloriaeth Creu Dyfodol yn cael y cyfle i weithio o fewn timau Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol, gan weithio mewn digwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

I ategu eich astudiaethau, rydym hefyd yn annog derbynwyr i ymuno â chymdeithas neu ddod yn gynrychiolydd cwrs. Bydd y sgiliau a ddatblygwch drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn gwneud i chi sefyll allan o'ch cyfoedion.