Croeso i Anrhydedd Cyfun

Gelli di deilwra dy astudiaethau ar draws llenyddiaeth a diwylliant, treftadaeth a hanes, y cyfryngau ac ieithoedd modern i archwilio dylanwad y dyniaethau ar y byd rydym ni'n byw ynddo.  

Anrhydedd Cyfun, BA (Anrh)