Croeso i’r Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Abertawe

Gan ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol, mae'r Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu  yn cyfrannu at waith cenhadaeth diwylliannol a dinesig ein Prifysgol ac yn cynnig ystod amrywiol o raglenni israddedig ac ôl-raddedig wedi'u dylunio i alluogi ein myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion byd-eang medrus sy'n ymwybodol yn gymdeithasol.

Mae ein myfyrwyr wrth galon yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu  ac rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid diwydiant i alluogi ein myfyrwyr i ennill profiad ymarferol yn eu maes astudio.

Mae'r Ysgol yn gartref i ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ac mae'n hyrwyddo'r celfyddydau a diwylliant trwy ein hamrywiaeth o ganolfannau ymchwil.

NEWYDDION YR YSGOL DIWYLLIANT A CHYFATHREBU