Yn ogystal â Diwrnodau Ymweld a Diwrnodau Agored Israddedig, gallwch drefnu ymweliad adrannol ar wahân. Cysylltwch gyda'r adran academaidd er mwyn trefnu ymweliad. Gofynnwch i'r adran os yr hoffech gael taith o amgylch y campws gyda Myfyriwr Llysgennad. Bydd angen o leiaf pythefnos o rybudd er mwyn trefnu'r teithiau hyn. 

Mae argaeledd staff academaidd yn amrywio o ganlyniad i ymrwymiadau dysgu, felly gofynnwn i chi roi digon o rybudd er mwyn trefnu'r ymweliad.

Ar gyfer ymholiadau eraill, cysylltwch â'r tîm astudio

Fel arall, mae copïau o'r llyfryn Teithiau Hunan Dywys ar gael o dderbynfa Tŷ Fulton neu'r Neuadd Fawr