Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu i Brifysgol Abertawe lle gallwch chi gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch chi am fod yn fyfyriwr yma! Bydd y dudalen hon yn eich galluogi i ddeall yr hyn y dylech chi ei ddisgwyl mewn diwrnod agored.

Rydyn ni'n cynnal llawer o ddiwrnodau agored ar ein campysau drwy'r flwyddyn. Dydd Sadwrn 23ain Mawrth yw ein diwrnodau agored nesaf. Cadwch eich lle isod ar gyfer ein diwrnod agored nesaf.

Cadwch eich lle

Rhaglen Diwrnodau Agored

Llun o fyfyriwr llysgennad yn dal arwydd sy'n dweud ei fod ar gael i helpu mewn diwrnod agored

Yn ystod eich ymweliad, byddwch chi'n cael cyfle anhygoel i ymgolli yn awyrgylch y brifysgol a chymryd cip ar bopeth rydyn ni'n ei gynnig.

Gallwch chi archwilio ein campysau, ymweld â'r hyb gwybodaeth, mynd i sgwrs groeso gan yr Is-ganghellor, cymryd rhan mewn sesiynau sy'n benodol i bynciau gan aelodau staff a chael ymdeimlad cyffredinol am y brifysgol.

Archwiliwch ein campysau

Golwg ar Gampws y Bae o'r awyr

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws godidog: Campws Parc Singleton a Champws y Bae. Gellir gweld traeth Bae Abertawe o Gampws Parc Singleton, sydd yng nghanol parcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae Campws y Bae wrth ochr y traeth ar y fynedfa ddwyreiniol i Abertawe.

Cymerwch gip ar leoliad y sgwrs am eich pwnc fel y byddwch chi'n gwybod ble i gyrraedd.

Gwybodaeth am eich adran

Grŵp o bobl yn sgwrsio mewn digwyddiad diwrnod agored.

Mae diwrnod agored yn ffordd wych o gael rhagor o wybodaeth am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi. Mae diwrnodau agored yn eich galluogi i drafod pethau penodol am gyrsiau â'n staff academaidd, rhyngweithio â myfyrwyr presennol a all gynnig dealltwriaeth werthfawr ar sail eu profiadau eu hunain, ac ymgolli'n llwyr yn amgylchedd a chyfleusterau eich adran. 

Help a chefnogaeth ychwanegol

Dau unigolyn yn eistedd ac yn siarad dros goffi.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydyn ni'n ymfalchïo yn ein hymdeimlad cryf o gymuned a'r gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig i fyfyrwyr. Pan fyddwch chi'n dod i un o'n digwyddiadau agored, byddwch chi'n cael y cyfle i gwrdd â'n timau anhygoel a chyfeillgar a fydd yno i'ch helpu a'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn Abertawe. Bydd ein canllaw yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr help a'r gefnogaeth sydd ar gael yn Abertawe. 

Teithiau llety

Bydd nifer o fflatiau ar agor i'w gweld ar y ddau gampws yn ystod diwrnod agored ac ni fydd angen i chi drefnu hyn ymlaen llaw. Dewch i ymweld â ni yn ystod un o'n diwrnodau agored i archwilio'r amrywiaeth eang o opsiynau llety. Bydd rhywbeth at ddant pawb wrth benderfynu ble i ymgartrefu ym Mhrifysgol Abertawe. 

Taith Rithwir o’n Llety
Myfyrwyr yn cerdded o gwmpas adeiladau llety ar Gampws y Bae ar ddiwrnod heulog

Profiadau o Ddiwrnodau Agored

Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod am yr hyn roedd myfyrwyr yn ei hoffi am ein diwrnod agored diwethaf.