Yn sgil y cyfyngiadau presennol oherwydd COVID-19, fe fydd ein Diwrnodau Agored ym mis Chwefror yn cael eu cynnal ar-lein.

Bydd dal modd i chi archwilio ein campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad go iawn i sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i archwilio ein cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr a chyngor ar gyllid myfyrwyr a chymorth ariannol.

Diwrnod agored nesaf - Dydd Sadwrn 13eg Chwefror:

Methu aros tan y Diwrnod Agored nesaf?

Ewch draw i'n tudalen Diwrnod Agored Rhithwir ar alw i greu profiad Diwrnod Agored eich hun unrhyw bryd rydych chi eisiau.

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored