Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.

Darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin Diwrnodau Agored i gael gwybod popeth am ein diwrnodau agored.

Digwyddiadau Yn Y Dyfodol

Ein digwyddiadau nesaf ar y campws fydd:

Dydd Sadwrn 19 o Hydref 2024
Dydd Sadwrn 9 o Dachwedd 2024

Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod pryd bydd cofrestriadau am ddigwyddiadau yn y dyfodol yn agor.

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf
Llun o Gampws Parc Singleton

Digwyddiadau eraill y gallech fod â diddordeb ynddynt

Yn ogystal â'n diwrnodau agored, mae yna hefyd nifer o ddigwyddiadau ar gyfer meysydd diddordeb penodol. Gobeithiwn eich gweld chi yno! 

Diwrnod Agored Gyrfaoedd y GIG

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gampws Parc Singleton ar gyfer ein Diwrnod Agored Gyrfaoedd y GIG ddydd Sadwrn 14eg o Fedi. Byddwch yn gallu darganfod mwy am ein hystod o raglenni a Ariennir gan y GIG yn ogystal â'n graddau israddedig Llwybrau at Feddygaeth.

Archebwch eich lle
Ymarfer yr Adran Llawdriniaeth

Nyrsio - Abertawe

Darganfod mwy am Nyrsio - Sesiynau Ymgysylltu Abertawe

Rydym yn cynnal amryw o sesiynau ymgysylltu dros y misoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â'n tîm addysgu Nyrsio am ein hopsiynau astudio, gan gynnwys ein cwrs BSc Nyrsio Oedolion rhan-amser hyblyg sydd newydd ei lansio.

Archebwch nawr - Sesiynau Ymgysylltu

Nyrsio - Caerfyrddin

Darganfod mwy am Nyrsio - Sesiynau Galw Heibio Caerfyrddin

Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio amrywiol dros yr ychydig fisoedd nesaf, lle gall darpar fyfyrwyr Nyrsio sgwrsio â’n tîm addysgu Nyrsio am y cwrs a bywyd fel myfyriwr Nyrsio ar ein campws ym Mharc Dewi Sant.

Archebwch nawr - Sesiynau Galw Heibio

Diwrnod Rhagflas Peirianneg!

Ar agor i fyfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 7 Medi i archwilio Peirianneg drwy sesiynau ymarferol a gynhelir yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Byddwch yn mynd ar daith o'n cyfleusterau o'r radd flaenaf, yn cwrdd â myfyrwyr presennol a darlithwyr, ac yn cymryd rhan mewn arddangosiadau yn y labordai.

Archebwch nawr - Diwrnod Rhagflas

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein ffrwd cyfryngau cymdeithasol