Yn sgil y cyfyngiadau presennol oherwydd COVID-19, fe fydd ein Diwrnodau Agored ym mis Mai yn cael eu cynnal ar-lein.

Diwrnod agored nesaf - Dydd Sadwrn 8fed Mai.

Cofrestrwch nawr:

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Methu aros tan y Diwrnod Agored nesaf?

Ewch draw i'n tudalen Diwrnod Agored Rhithwir ar alw i greu profiad Diwrnod Agored eich hun unrhyw bryd rydych chi eisiau.

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored