Llysgennad myfyrwyr yn dal arwydd 'Yma i Helpu'

Diwrnodau Agored ar Gampws

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd yn ôl i gampws ar gyfer ein Diwrnodau Agored yr Hydref hwn lle byddwch yn gallu cwrdd â'ch darlithwyr, archwilio Abertawe a sgwrsio gyda myfyrwyr presennol.

Bydd ein diwrnod agored nesaf ar y campws ar ddydd Sadwrn yr 20fed o Dachwedd.

Cofrestrwch eich manylion isod i dderbyn mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau maes o law ac i wybod pryd y bydd hi'n amser i chi gadw eich lle ar gyfer diwrnod agored yr 20fed o Dachwedd.

Cofrestrwch eich manylion ar gyfer yr 20fed o Dachwedd
llun o sgrin gliniadur yn dangos y dudalen lanio diwrnod agored rithwir

Diwrnodau agored rithwir

Mae ein Diwrnodau Agored Rhithiol yn rhoi cyfle i chi sgwrsio â'ch darlithwyr, darganfod mwy am lety a bywyd myfyrwyr yn Abertawe a rhyngweithio â'n myfyrwyr presennol i ddarganfod mwy am eu profiadau yn Abertawe.

Bydd ein Noson Agored Rithwir nesaf ar ddydd Mercher 12fed Ionawr 16:00 - 19:00 (BST)

Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithiwr

100% dywedodd y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

96% graddiodd diwrnod agored rhithiwr 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored