Cofrestrwch ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a derbyn eich rhaglen gyffrous* gyda mynediad at ddigwyddiadau unigryw megis:

  • Cyflwyniadau Adrannol a/neu Pynciol
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda staff
  • Sesiynau Holi ac Ateb byw gyda myfyrwyr
  • Teithiau rhithwir byw

*bydd y rhaglenni'n amrywio o fesul adran/coleg

Mae ein Diwrnodau Agored yn ffordd wych o archwilio'n campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad i sut beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch chi hefyd yn cael cyfle i archwilio'n cyfleusterau addysgu, opsiynau lletycyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cefnogaeth myfyrwyr a derbyn cyngor ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Sut i gyrraedd Prifysgol Abertawe

Golygfa o gampws Parc Singleton a Bae Abertawe

Cyfleoedd eraill i ymweld

Os nad ydych chi'n gallu mynychu Diwrnod Agored neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr Prifysgol Abertawe, peidiwch â phoeni, mae nifer o gyfleoedd i ymweld â ni drwy gydol y flwyddyn. Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi cysylltwch â ni drwy ebostio astudio@abertawe.ac.uk