Dosbarth 2021

Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn heriol ac rydyn ni’n falch iawn o gyflawniadau pob aelod o’n cymuned.

I gofnodi eich cyfnod yn Abertawe, rydyn ni wedi creu fideo sy’n cynnwys negeseuon gan academyddion Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau sydd wedi dod ynghyd i rannu neges:

Llongyfarchiadau i Ddosbarth 2021 gan bawb yn Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau Edrychwn ymlaen at allu dathlu gyda chi yn bersonol yn fuan. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel a chadwch mewn cysylltiad – rydyn ni bob amser yn mwynhau clywed am straeon llwyddiant ein graddedigion.

Ymunwch â Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Abertawe