Busnes: PensionBee

Sector: Gwasanaethau Ariannol

Romi yw sefydlydd a phrif weithredwr PensionBee, y cwmni pensiynau.

Deilliodd y syniad am y busnes o’i phrofiadau ei hun o geisio trosglwyddo ei phensiynau i un lle. Roedd yn meddwl y byddai hynny'n syml a chanfu nad oedd hynny'n wir. Mae PensionBee yn symleiddio pensiynau.

Romi Savova

Darllenwch yr holl astudiaethau achos isod a darganfod mwy am sut y gallwch gymryd rhan.