Busnes: Go Compare

Sector: Gwasanaethau Ariannol

Ar ôl bod yn rhan o'r tîm a sefydlodd Confused.com, yn 2016 sefydlodd Hayley Parsons Go.Compare, cwmni sy'n cymharu gwasanaethau ariannol.

Ar ôl wyth mlynedd, gwerthodd Hayley y busnes, a brisiwyd am £190m. Dyfarnwyd OBE i Hayley yn 2012 am wasanaethau i'r economi.

Hayley Parsons

Darllenwch yr holl astudiaethau achos isod a darganfod mwy am sut y gallwch gymryd rhan.