PA MOR GYNALIADWY YW EIN PRIFYSGOL?

Cynghrair Prifysgolion People and Planet yw'r unig dabl cynghrair o brifysgolion y Deyrnas Unedig sy'n gynhwysfawr ac yn annibynnol ac yn rhoi safle yn ôl perfformiad amgylcheddol a moesegol. Caiff ei lunio bob blwyddyn gan rwydwaith ymgyrchu myfyrwyr mwyaf y Deyrnas Unedig, People and Planet.

Ar hyn o bryd, rydym yn y 10fed safle ymysg 154 o brifysgolion. Darllenwch crynodeb canlyniadau'r Brifysgol ar gyfer 2021.

Mae pawb yn y Brifysgol yn cyfrannu at ein perfformiad amgylcheddol a moesegol. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni neu ewch i'n tudalen we Cymryd Rhan.

Mae People and Planet yn asesu prifysgolion mewn 13 maes allweddol. Rydym yn darparu gwybodaeth a chysylltiadau at y manylion wrth gefn ein perfformiad presennol isod.

Logo Cynghrair Prifysgol People & Planet i ddangos ein bod yn brifysgol arobryn o'r radd flaenaf