Effaith yn y labordy a’n rhaglen LEAF

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau ei hallyriadau carbon i sero carbon gan allyriadau Cwmpas 1 a 2 erbyn 2040, ynghyd â herio targedau Cwmpas 3. Er mwyn i ni gyflawni hyn bydd angen i ni ystyried sut rydyn ni’n gweithredu ym mhob ardal ar draws y Brifysgol, gan gynnwys labordai a gweithdai.

Beth gallwn ni ei wneud i wella cynaliadwyedd gweithrediadau ein labordai?

Drwy gydnabod effaith ein hymchwil, gallwn wella cynaliadwyedd ein gweithrediadau. Gallai ffyrdd o gyflawni hyn gynnwys: byddwch yn ymwybodol o'r holl weithdrefnau gweithredol sy'n berthnasol i'ch gweithgareddau, ystyriwch gyfleoedd ac effeithiau cynaliadwyedd yn eich ceisiadau am grantiau, ymunwch â'ch Rhwydwaith Diogelwch a Chynaliadwyedd lleol i rannu syniadau ar draws y Brifysgol.

Mae LEAF yn agored i'r holl labordai ar y campws er mwyn helpu i leihau'r effaith amgylcheddol. Mae labordai sy'n ymuno â LEAF hefyd yn gallu cael mynediad at ein Cyrchu Cronfa Labordai Cynaliadwy sydd ar gael i gefnogi labordai i fod yn fwy arloesol a chynaliadwy.

Isod, ceir rhagor o wybodaeth am fanteision ymuno â LEAF, yn ogystal ag Awgrymiadau Euraidd am labordy cynaliadwy. Am ragor o wybodaeth a chyngor, darllenwch ein gweithdrefnau gweithredol neu ymunwch â LEAF i gyrchu ein pecyn adnoddau!