Pam labordai a gweithdai?

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau ei hallyriadau carbon i sero carbon gan allyriadau Cwmpas 1 a 2 erbyn 2040, ynghyd â herio targedau Cwmpas 3. Er mwyn i ni gyflawni hyn bydd angen i ni ystyried sut rydyn ni’n gweithredu ym mhob ardal ar draws y Brifysgol, gan gynnwys labordai a gweithdai.

Mae labordai a gweithdai yn ardaloedd lle defnyddir lefelau uchel o adnoddau ac amcangyfrifir eu bod yn defnyddio’r canlynol*

  • Teirgwaith a 10 gwaith mwy o ynni na swyddfeydd
  • Pedair gwaith mwy o ddŵr na swyddfeydd
  • Pum a hanner o dunelli metrig o wastraff plastig

*Fy Lab Gwyrdd

A male and female student in white lab coats in a Chemistry Lab

Edrychwch ar y pynciau a’r syniadau allweddol ar gyfer gwneud eich lleoedd yn fwy cynaliadwy