Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cael ein cydnabod am fod yn arweinydd ym maes cynaliadwyedd sefydliadol. Ar hyn o bryd, rydym yn y deg uchaf yng Nghynghrair Werdd People and Planet a gyhoeddir gan  The Guardian', ac rydym yn rheoli ein heffaith ar ein hamgylchedd drwy ein System Rheoli Amgylcheddol arobryn.

Rydym wedi ennill Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon am Wastraff ac rydym yn ymrwymedig i gaffael cadarnhaol ar draws y sefydliad.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am sut rydym yn lleihau ac yn rheoli ein heffeithiau amgylcheddol ac yn sicrhau bod amgylchedd dysgu a gweithio iach, cynaliadwy a chadarnhaol ar gyfer ein cymuned amrywiol yn y Brifysgol:

Working environment icon - an icon of a white magnifying glass against a blue background.