Fel enillydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines, mae Prifysgol Abertawe, ynghyd â phrifysgolion buddugol eraill y DU, wedi cael eu cynnwys yng Nghronfa Gwobrau Her Myfyrwyr Jiwbilî Blatinwm y Frenhines.

Drwy'r Her, rydym yn ceisio annog syniadau ac arloesi creadigol gan fyfyrwyr i'n helpu ni i leihau ein hallyriadau carbon a chefnogi ein huchelgais i gyrraedd sero net.

Defnyddiwch y ffurflen isod i gyflwyno eich cais i'r Gronfa Gwobrau Her Myfyrwyr erbyn ddydd Llun 13 Mehefin 2022 fan hwyrach.