Mae llawer yn mynd ymlaen i gyflawni llwyddiant mawr yn eu gyrfaoedd, mae rhai yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ac mae llawer o rai eraill yn cyflawni llwyddiant mwy lleol. Maent i gyd ar frig y don. Maent yn rhagori mewn chwaraeon, yn dileu rhwystrau, yn herio stereoteipiau, yn rhoi llais i’r rhai dan orthrwm ac yn cyflawni ymchwil arloesol. Yn feddylwyr, yn freuddwydwyr ac yn weithredwyr - maent i gyd yn gyn-fyfyrwyr Abertawe.

Cyfadran Gwyddoniaeth A Pheirianneg

Cyfadran Gwyddoniaeth A Pheirianneg

Gweld ein proffiliau cyn-fyfyrwyr o Cyfadran Gwyddoniaeth A Pheirianneg

>
Cyfadran Meddygaeth, Iechyd A Gwyddor Bywyd

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd A Gwyddor Bywyd

Gweld ein proffiliau cyn-fyfyrwyr o Cyfadran Meddygaeth, Iechyd A Gwyddor Bywyd

>
Cyfadran Y Dyniaethau A'r Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfadran Y Dyniaethau A'r Gwyddorau Cymdeithasol

Gweld ein proffiliau cyn-fyfyrwyr o Cyfadran Y Dyniaethau A'r Gwyddorau Cymdeithasol

>