Nod y cynllun Mentora Fflach yw cysylltu myfyrwyr â chyn-fyfyrwyr Abertawe a all eu helpu nhw i wella eu sgiliau cyflogadwyedd, gan sicrhau eu bod ben ac ysgwyddau uwchlaw'r gystadleuaeth.

Bydd mentoreion yn cael mentor personol yn eu diwydiant neu faes diddordeb a fydd yn rhoi cyngor amhrisiadwy am ysgrifennu CV, ceisiadau am swyddi a pherfformio'n dda mewn cyfweliadau.

Cynhelir y cynllun am 3 mis o fis Tachwedd tan fis Ionawr, a chynhelir yr holl sesiynau mentora ar-lein, gan ddechrau gyda gweminar gyflwyno a fydd yn esbonio sut bydd y cynllun yn gweithio.

Cofrestru'n cau ar Hydref 29

Bydd angen i chi fod yn aelod o rwydwaith Cysylltu Prifysgol Abertawe i gymryd rhan.Mae rhagor o fanylion isod am sut i gofrestru.

Rhagor o wybodaeth am Fentora Fflach a sut i gofrestru