Cymynrodd parhaus er cof anwylyn

Gall colli rhywun sy'n agos atoch fod yn anodd dros ben, ac mae hi mor bwysig canfod ffordd barhaus o'i gofio. Gallwch ddysgu rhagor am sut gallwn eich cefnogi i dalu teyrnged barhaol wrth roddi i Brifysgol Abertawe er cof am rywun arbennig.

Mewn rhoddion cof

Rhoi yn ôl i'ch cartref oddi cartref

Gwneud argraff a chefnogi ein hachosion hanfodo

students walking on singleton abbey grounds