Mae Labordy Diogelwch Abertawe yn gyfleuster llawn cyfarpar  yn Ffowndri Gyfrifiadol Abertawe. Mae’r labordy’n darparu cyfarpar ac adnoddau ar gyfer tri phrif faes ymchwil: diogelwch rhwydwaith, diogelwch symudol/y Rhyngrwyd Pethau a phrofi treiddiad. Mae’r labordy’n galluogi i ymchwilwyr a phartneriaid diwydiant osod rhwydweithiau a gwasanaethau arbennig er mwyn archwilio’r gwendidau, y bygythiadau a’r atebion diweddaraf.