I gysylltu â thîm Academi Gyflogadwyedd Abertawe ynglŷn ag ymholiadau cyffredinol e-bostiwch: employability@abertawe.ac.uk

Ein Staff 

Rôl

Enw 

Cyfeiriad E-bost

Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Lucy Griffiths lucy.j.griffiths@abertawe.ac.uk

Uwch-weinyddwr

Bev Jenkins b.s.jenkins@abertawe.ac.uk

Swyddog Gweinyddol

Tatiana Korochkina tatiana.korochkina@abertawe.ac.uk 

Cydlynydd Marchnata ACA

Lowri Williams  l.e.williams@abertawe.ac.uk

Parth Cyflogaeth:

Os ydych chi’n fusnes ac yr hoffech drafod sut yr ydym yn gweithio â busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, neu os ydych chi’n fyfyriwr gydag unrhyw ymholiadau Parth Cyflogaeth e-bostiwch: EmploymentZone@abertawe.ac.uk

Rôl

Enw

Cyfeiriad E-bost

Rheolwr Gwasanaethau Cyflogadwyedd            

Jess Loomba  j.m.loomba@abertawe.ac.uk

Arbenigwr Cyflogadwyedd, Parth Cyflogaeth 

Simeon Smith s.f.g.smith@abertawe.ac.uk

Arbenigwr Cyflogadwyedd, Parth Cyflogaeth

Kia Warlow  k.j.warlow@abertawe.ac.uk 

Cydlynydd Digwyddiadau Cyflogwyr

Linda Palmer  l.m.palmer@abertawe.ac.uk

Gweinyddwr Lleoliadau Gwaith a Chyflogadwyedd

Fiona Courtney  f.m.f.courtney@abertawe.ac.uk


Ymgynghorwyr Gyrfaoedd:

Am ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch cdc@abertawe.ac.uk

Rôl

Enw

Cyfeiriad E-bost

Rheolwr Ymgynghoriaeth Gyrfaoedd

Zdravka Kamenova z.kamenova@abertawe.ac.uk

Ymgynghorwr Gyrfaoedd

Lucy Norman-Lewis l.e.norman-lewis@abertawe.ac.uk

Ymgynghorwr Gyrfaoedd

Gareth Hill g.d.hill@abertawe.ac.uk

 

Hwb Gyrfaoedd:

 Am ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch careerboost@abertawe.ac.uk 

Rôl

Enw

Cyfeiriad E-bost

Ymgynghorydd Lleoliadau Gwaith a Chyfarwyddyd Cymorth wedi'i Dargedu 

Janet Collins j.f.collins@abertawe.ac.uk 

Ymgynghorydd Lleoliadau Gwaith a Chyfarwyddyd Cymorth wedi'i Dargedu 

Jade Goodwin j.goodwin@abertawe.ac.uk 

Ymgynghorydd Lleoliadau Gwaith a Chyfarwyddyd Cymorth wedi'i Dargedu

Katie Harris k.b.harris@abertawe.ac.uk