Rydym yn deall y gall gwneud cais trwy'r system Glirio fod yn gyfnod gofidus i rai, ac y byddech chi eisiau sicrhau bod popeth mewn trefn cyn i chi symud i'ch cartref newydd ym mis Medi a dechrau ar eich taith gyffrous gyda ni.

Cynnig Llety Gwarantedig

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ceisio gwneud pethau mor hawdd â phosibl i chi. Ar gyfer myfyrwyr Clirio, rydym yn cynnig Llety Gwarantedig cyn belled â'ch bod yn gwneud cais am lety cyn Hydref yr 8fed.

Mae gwneud cais yn rhad ac am ddim a'r cynharaf y gwnewch chi gais, y gorau!

Proses cam wrth gam i ddiogelu'ch lle

 • Edrychwch ar ein llety i weld pa safle a math o ystafell sydd orau i chi.

  Yn ystod Clirio, mae siawns na fyddwn ni'n gallu cynnig eich dewis cyntaf o lety i chi ond byddwn yn gwneud ein gorau i roi rhywbeth mor debyg â phosibl i chi.
 • Cyflwynwch gais am lety

  Ymgeiswyr drwy UCAS:
  Defnyddiwch eich rhif adnabod Personol UCAS wrth wneud cais am lety. 

  Ymgeiswyr uniongyrchol:
  Os wnaethoch chi gais yn uniongyrchol ac nid drwy UCAS, byddwch yn derbyn rhif adnabod Myfyriwr Clirio wrth gwblhau eich cais Clirio, defnyddiwch y rhif Adnabod Myfyriwr Clirio wrth wneud cais am lety.

  • Pan fyddwch chi'n barod, bydd angen creu cyfrif llety ar ein porth llety gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar bob cam.
  • Gwnewch nodyn o bopeth y bydd angen i chi ystyried yn ystod y broses o lenwi'r cais, fel  unrhyw gyflyrau meddygol neu ofynion ychwanegol.
  • Pan fyddwch wedi gorffen eich cais, byddwn yn anfon e-bost awtomataidd atoch gyda manylion eich cais a gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif i ddiweddaru eich dewisiadau neu wirio statws eich cais unrhyw bryd.
  • Ni fydd diweddaru eich dewis yn effeithio ar y dyddiad y gwnaethoch eich cais gyntaf.

 • Byddwn yn cadarnhau eich dyraniad llety pan fydd eich lle ym Mhrifysgol Abertawe yn cael ei gadarnhau, ar neu yn fuan ar ôl Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch. Ewch i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd nesaf.

 • Dylech chi dderbyn eich llety a thalu eich blaendal a rheoli eich ffioedd llety.

 • Paratowch i symud i mewn drwy wirio'r hyn mae angen i chi ddod ag ef, yr hyn rydym ni'n ei ddarparu a hyd yn oed sut i addurno eich ystafell!
5 allan o 5 seren
Roedd lleoliad [y neuaddau] reit ar y campws a 2 funud o'r traeth felly roedd yn anhygoel! ...Mae diogelwch ar y campws yn dda, mae gwarchodwyr diogelwch bob amser wrth law a galwad i ffwrdd os oes angen...gyda'r criw cynnal a chadw yn hynod gyfeillgar ac yn gwneud gwaith/trwsio pethau'n gyflym.
WhatUni