Ydych chi'n ystyried dechrau eich cwrs gyda ni yn y flwyddyn academaidd nesaf? Cymerwch gipolwg ar y tabl isod sy'n esbonio beth yw'r gofynion mynediad ar gyfer ein cyrsiau israddedig. Rydym wedi rhestru'r cyrsiau yn nhrefn yr wyddor i'ch cynorthwyo i ddod o hyd i'ch cwrs.

 

 

CwrsCynnig nodweddiadol Safon Uwch (neu gyfwerth)Y Fagloriaeth RyngwladolCynnig nodweddiadol arallTGAU neu Gyfwerth
Addysg

BBB

Cydanrhydedd:
Gall gofynion mynediad a phynciau gofynnol fod yn wahanol.

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

32

BTEC: DDM-DMM

Diploma Estynedig CACHE 120 pwynt

 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
Arweinyddiaeth ar gyfer Heriau Byd-eang ABB-BBB 32

BTEC: DDM

 

neu'n uwch

 
Astudiaethau Americanaidd ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf

Astudiaethau Clasurol

ABB-BBB 32

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf

Astudiaethau Plentyndod Cynnar

ac

Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

BBB
Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS)
32-33

BTEC: DDM-DMM

Diploma Estynedig CACHE 120 pwynt

 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Astudiaethau Canoloesol ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Athroniaeth BBB 32 BTEC: DDM-DMM  Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (PPE) BBB 32-33 BTEC: DDM-DMM   Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Biocemeg

BSc: AAB-BBB

gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg fel arfer †

MSci: AAB
gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg yn ddelfrydol †

 

BSc: 32-34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg fel arfer †

MSci: 34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg yn ddelfrydol †

BSc: BTEC DD
yn ogystal â gradd B ar Lefel Safon Uwch mewn Cemeg

 

 

 

 

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf
Biocemeg a Geneteg

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Cemeg a Bioleg

 

MSci: AAB
gan gynnwys Cemeg a Bioleg 

BSc: 32
gan gynnwys Lefel Uwch Cemeg a Bioleg

 

MSci: 34
gan gynnwys Lefel Uwch Cemeg a Bioleg

BSc: BTEC

Rhagoriaeth i Ragoriaeth Ddwbl a Lefel Safon Uwch gradd B mewn Cemeg a Bioleg

 

 

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Biocemeg Feddygol

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg fel arfer †

MSci: AAB
gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg fel arfer †

BSc: 32-34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg ac un pwnc STEM arall, Bioleg fel arfer †

MSci: 34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Bioleg fel arfer †

BSc: BTEC

yn ogystal â gradd B ar lefel Safon Uwch mewn Cemeg

 

Rhagoriaeth BTEC i Ragoriaeth Ddwbl
yn ogystal â gradd B ar lefel Safon Uwch mewn Cemeg

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Bioleg a’r Gwyddorau Biolegol ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
32
gan gynnwys gradd 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg

BTEC: DDD
Cymwysterau BTEC a dderbynnir: Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Rheoli Cefn Gwlad

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Bioleg y Môr ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol
32
gan gynnwys gradd 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg

BTEC: DDD
Cymwysterau BTEC a dderbynnir: Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Rheoli Cefn Gwlad

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Bydwreigiaeth BBB
Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol
32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch:
30 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod

BTEC: DDM. Mae’n bosibl y gellir derbyn cyfuniad o gymwysterau BTEC â Rhagoriaeth a chymwysterau Safon Uwch â gradd B

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol fel Bioleg, Cemeg neu Ffiseg)
Cemeg

BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Cemeg. Os nad wyt yn astudio Mathemateg Safon Uwch, bydd angen TGAU Mathemateg Gradd B (6)

MChem: AAB-ABB
gan gynnwys Cemeg. Os nad wyt yn astudio Mathemateg Safon Uwch, bydd angen TGAU Mathemateg Gradd B (6)

BSc: 32
gan gynnwys gradd 5 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Mathemateg

MChem: 34
gan gynnwys gradd 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Mathemateg

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Saesneg – Tsieinëeg ABB-BBC 30-33

Mae’r rhaglen hon ar gael i siaradwyr brodorol neu agos i frodorol Tsieinëeg Mandarin yn unig.

Cynnig nodweddiadol yw ABB-BCC ar Safon Uwch neu HKDSE lefelau 443 (gan gynnwys isafswm o 3 mewn Saesneg a Tsieinëeg).
Dylai ymgeiswyr o Tsieina gael o leiaf 1 blwyddyn o astudio addas ar ôl y Tystysgrif Ysgol Uwchradd e.e. sylfaen neu radd, ac IELTS 6.0 (isafswm o 5.5 ym mhob cydran)

 
Cyfrifeg a Chyllid

ABB-BBB
Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid.

Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol

32-33

BTEC: DDM neu uwch

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Cyfrifeg gyda Blwyddyn Sylfaen

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Cyfrifiadureg

BSc: ABB-BBB
Os nad wyt yn astudio Mathemateg neu Ffiseg ar Safon Uwch, bydd angen TGAU Gradd B (6) mewn Mathemateg

MSci: AAB-ABB
Os nad wyt yn astudio Mathemateg neu Ffiseg ar Safon Uwch, bydd angen TGAU Gradd B (6) mewn Mathemateg

BSc: 32
yn gyffredinol gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

 

 

MSci:34
yn gyffredinol gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

BSc: BTEC DDD

mewn TG neu Gyfrifiadura. Bydd angen TGAU Gradd B (6) mewn Mathemateg

 

MSci: BTEC: D*DD

mewn TG neu Gyfrifiadura. Bydd angen TGAU Gradd B (6) mewn Mathemateg

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf

 

 

Mathemateg
gradd C (4) o leiaf

Cyfryngau a Chyfathrebu ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Y Cyfryngau a Chyfathrebu gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Cymdeithaseg AAB-ABB
Os oes gennyt gymhwyster Safon Uwch mewn Cymdeithaseg, Gwleidyddiaeth neu Seicoleg, y cynnig nodweddiadol fydd: ABB
33-34

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
Cymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf) ABB-BBC     O leiaf 5 gradd A* - C / 9-4 TGAU 
yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg
Cymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Ail Iaith)

ABB-BBC

gan gynnwys Cymraeg Safon Uwch

    O leiaf 5 gradd A* - C / 9-4 TGAU
yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg
Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau gyda Blwyddyn Sylfaen

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Cysylltiadau Rhyngwladol BBB
32

BTEC: DDM-DMM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Saesneg
gradd C o leiaf
Daearyddiaeth ABB-BBB
gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig
32
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth
BTEC: DDD-DDM yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Daearyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth Ddaearyddol ABB-BBB
gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig
32
yn gyffredinol gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth
BTEC: DDM mewn unrhyw bwnc yn ogystal â Gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Economeg

ABB-BBB
Nid oes eisiau cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg,Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid.

Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol.

32-33

BTEC: DDM

neu uwch

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Eifftoleg a Hanes yr Henfyd ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Ffarmacoleg Feddygol AAB-BBB
gan gynnwys Cemeg neu un pwnc STEM arall †
32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg ac un pwnc STEM arall †
BTEC: D*DD
gyda phroffil Cemeg cryf a phroffil dda mewn ail bwnc STEM †
Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Fferylliaeth

ABB-BBB
gan gynnwys Cemeg ac un pwnc STEM arall †

Bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hystyried yn lle 3ydd cymhwyster Safon Uwch

32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Cemeg a Lefel 5 ar Lefel Uwch mewn un pwnc STEM †

BTEC: DDD-DDM

mewn Diploma Estynedig Lefel 3 yn ogystal ag o leiaf Radd B mewn Safon Uwch Cemeg

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Ffilm a Diwylliant Gweledol

ABB-BBC neu gyfwerth

33-30

DDM-DMM

 

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Y Cyfryngau a Chyfathrebu gyda Blwyddyn Sylfaen

 
Ffiseg

BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg

MPhys: AAB-ABB
gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg

BSc: 32
yn gyffredinol gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg a Ffiseg

MPhys: 34
yn gyffredinol gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg a Ffiseg

  Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Geneteg

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

MSci: AAB
gan gynnwys Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg yn ddelfrydol †

BSc: 32-34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

MSci: 34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg yn ddelfrydol †

BSc: BTEC DD

yn ogystal â gradd B Safon Uwch mewn Bioleg

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf
Geneteg Feddygol

BSc: AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

 

 

 

MSci: AAB
gan gynnwys Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

BSc: 32-34

gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

MSci: 34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg ac un pwnc STEM arall, Cemeg fel arfer †

BSc: BTEC DD

yn ogystal â gradd B Safon Uwch mewn Bioleg

 

 

 

 

 

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf
Geowyddoniaeth Amgylcheddol

AAB-BBB

gan gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig

32

yn gyffredinol gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Daearyddiaeth

BTEC: DDM

mewn unrhyw bwnc yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Gofal Mamolaeth Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, bydd angen i ti ddangos dealltwriaeth o ofal mamolaeth a’th allu ac ymrwymiad i astudio ar y lefel hon  Mae’n rhaid i ti fod yn 18 oed neu’n hŷn a dylet gyflwyno’th gais yn uniongyrchol i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Rhaid llenwi ffurflen gais a’i chyflwyno gyda datganiad ategol 500 gair. Gwna gais yn uniongyrchol i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:chhsadmissions@abertawe.ac.uk 
Gwaith Cymdeithasol BCC 30-32

Mynediad i Addysg Uwch: Am broffil Rhagoriaeth a Theilyngdod cysyllta â chhsadmissions@swansea.ac.uk

BTEC: DDM

Bydd angen o leiaf 455 awr o waith gofal cymdeithasol uniongyrchol neu brofiad gwirfoddol arnat ar adeg y cais

O leiaf 5 TGAU A*-C /
9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg neu gymwysterau Sgiliau Allweddol 2
Gwleidyddiaeth BBB 32

BTEC: DDM-DMM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Gwyddor Actiwaraidd ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg
32
gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg
  Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf
Gwyddor yr Amgylchedd a’r Argyfwng Hinsawdd

ABB-BBB

gan gynnwys un o’r canlynol: Daearyddiaeth, Bioleg, Gwyddor Amgylcheddol neu Ddaeareg

32

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

DDM

mewn unrhyw bwnc yn ogystal â Gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg 

gradd C (4) o leiaf

Gwyddor Barafeddygol

BBB
byddai pynciau gwyddonol yn fanteisiol

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 3 llwyddo.

BTEC: DMM

Mae’n rhaid bod gennyt drwydded yrru lawn (categori B) â dim mwy na thri phwynt cosb arni. Bydd angen trwydded dros dro C1 erbyn dechrau’r cwrs

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Mathemateg, Cymraeg/Saesneg, Gwyddoniaeth Ffisegol neu Wyddoniaeth Ddwbl
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff AAB-BBB 32
gan gynnwys 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Saesneg Iaith
  Pynciau ag argymhellir: Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol a Seicoleg
Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg)

BBB 

gan gynnwys Safon Uwch mewn Mathemateg, Bioleg, neu Gemeg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Anadlu a Chysgu)

BBB 

gan gynnwys Bioleg, Ffiseg, neu Fathemateg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

 
Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd)

BBB

gan gynnwys Bioleg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

 
Gwyddor Gofal Iechyd (Ffiseg. Radiotherapi, Ffiseg Ymbelydredd, Meddygaeth Niwclear)

BBB 

gan gynnwys Mathemateg neu Ffiseg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

 
Gwyddor Gofal Iechyd (Niwroffisioleg)

BBB 

gan gynnwys Bioleg, Cemeg, Mathemateg neu Ffiseg

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ffisegol neu Wyddoniaeth Ddwbl

 
Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Adsefydlu)

BBB

gan gynnwys Ffiseg neu Fathemateg 

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

 
Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Feddygol)

BBB

gan gynnwys Ffiseg neu Fathemateg 

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32 

Cynnig Mynediad i Wyddoniaeth:  

Proffil Rhagoriaeth a Theilyngdod yn erbyn y rheolau cyfuno. Nid ydym yn derbyn Mynediad at Ofal Iechyd neu Fynediad i Ofal Iechyd a Nyrsio

BTEC: DDD

 

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

 
Gwyddorau Meddygol Cymhwysol AAB-ABB
gan gynnwys Bioleg neu Cemeg ac o leiaf un pwnc STEM arall †
34
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg neu Cemeg ac un pwnc STEM arall †
BTEC: D*D*D gyda phroffil Bioleg neu Gemeg cryf yn hanfodol yn ogystal â phroffil dda yn un pwnc STEM arall † Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf

 

Hanes ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM

 Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen integredig

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf 

Hanes yr Henfyd ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM

 Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf 

Hanes yr Henfyd a Hanes yr Oesoedd Canol ABB-BBC 30-33

BTEC: DDM-DMM

 

 

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf 

Iaith Saesneg, Ieithyddiaeth Gymhwysol a TESOL ABB-BBC 30-33

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf (ar gyfer graddau Llenyddiaeth Saesneg)

Llenyddiaeth Saesneg ABB-BBC 30-33

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf (ar gyfer graddau Llenyddiaeth Saesneg)

Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol ABB-BBC 30-33

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Cymraeg/Saesneg

gradd C (4) o leiaf (ar gyfer graddau Llenyddiaeth Saesneg)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol BBB-BBC 30-32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 21 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 6 Llwyddo

BTEC: DDM-DMM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol AAB-BBB
gan gynnwys Bioleg 
33
gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Bioleg a Lefel Uwch 6 mewn pwnc arall

BTEC: D*DD

Mae proffil Bioleg gryf yn hanfodol

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Ieithoedd Modern ABB-BBC gan gynnwys o leiaf un Safon Uwch mewn Iaith Tramor Modern 30-33   Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ABB-BBC
gan gynnwys o leiaf un Safon Uwch mewn Iaith Tramor Modern
30-33   Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Marchnata

ABB-BBB
Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. 

Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol

32-33

BTEC: DDM neu uwch

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Rheoli Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
gradd C (4) o leiaf
Mathemateg

BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Mathemateg

 

 

MMath: AAB-ABB
gan gynnwys Mathemateg

BSc: 32
yn gyffredinol gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

 

MMath: 34
yn gyffredinol gan gynnwys 6 ar Lefel Uwch mewn Mathemateg

BSc: BTEC DDM
mewn unrhyw bwnc yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Mathemateg

 

MMath: BTEC DDD
mewn unrhyw bwnc yn ogystal â gradd B ar Safon Uwch mewn Mathemateg

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Meddygaeth i Raddedigion MBBCh

2:1 (Gradd Baglor mewn unrhyw bwnc)

GAMSAT Mae’n rhaid i ymgeiswyr cwblhau GAMSAT cyn ymgeisio

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

 

Teilyngdod neu ragoriaeth (sy’n gyfwerth â 2.1 neu gyntaf) mewn gradd meistr integredig

Ail is yw (2.2) YN OGYSTAL Â Meistr Ôl-raddedig neu PhD

Am fanylion llawn, gweler tudalen we’r cwrs

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chyfathrebu ABB-BBC 30-33 BTEC: DDM-DMM Cymraeg/Saesneg
gradd C (4) o leiaf
Nyrsio – Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl, Oedolion a Phlant.

BBB

Cyrsiau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu wyddoniaeth yn ddymunol.

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol gan gynnwys Bioleg, Cemeg neu Ffiseg)
Osteopatheg

BBB
gan gynnwys Addysg Gorfforol neu Wyddor Fiolegol

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 6 Teilyngdod, 15 Llwyddo

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth Biolegol neu Ddwbl
Peirianneg - Awyrofod

BEng: ABB-BBB
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: BCC

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig

Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg – Biofeddygol

BEng: ABB-BBB
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: BCC

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg - Cemegol

BEng: ABB-BBB
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: BCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg - Cyffredinol

BEng: ABB-BBB
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: BCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg -  Electronig a Thrydanol

BEng: ABB-BBC
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: CCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg - Fecanyddol

BEng: ABB-BBB
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: BCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig 

Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg – Gwyddor Deunyddiau

BEng: ABB-BBB

MEng: AAB

Sylfaen: BCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig 

Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Peirianneg – Sifil

BEng: ABB-BCC
(gan gynnwys Mathemateg)

MEng: AAB
(gan gynnwys Mathemateg)

Sylfaen: CCC

 

BEng: 32
MEng: 34

gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch neu 6 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Dadansoddi ac Ymagweddau' neu 5 ar Lefel Uwch neu 7 ar Lefel Safonol mewn 'Mathemateg: Cymwysiadau a Dehongli' a 4 ar Lefel Uwch neu 5 ar Lefel Safonol mewn Iaith Saesneg

 

Diploma Estynedig BTEC 

BEng: D*D*D

MEng: D*DD

mewn pwnc perthnasol, a bydd gofynion graddau ar gyfer modiwlau penodol

Os nad wyt wedi cwrdd â'r gofynion mynediad, ystyria'r Blwyddyn Sylfaen Integredig 

Mae cynigion amrywiol yn dibynnu ar bynciau a astudiwyd. Mae ceisiadau’n cael eu hystyried yn unigol, gyda graddau TGAU, gradd a phwnc Lefel UG yn cael eu hystyried.
Polisi Cymdeithasol BBB 32-33

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth, 15 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Blwyddyn Sylfaen Integredig

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
Rheoli Busnes

ABB-BBB
Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg, na Chyfrifeg/Cyllid. 

Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol

32-33

BTEC: DDM neu uwch

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Rheoli Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen

Cymraeg/Saesneg
gradd C (4)o leiaf
Seicoleg

Anrhydedd Sengl:
AAB-BBB
Cydanrhydedd:
AAB-BBB

Os wyt ti wedi astudio Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Ffiseg neu Seicoleg ar Safon Uwch y cynnig nodweddiadol fydd: ABB

Anrhydedd Sengl:33-34

Cydanrhydedd: 32-33

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 27 Rhagoriaeth a 15 Teilyngdod

BTEC: DDD-DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4
gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg
Sŵoleg BSc: ABB-BBB
gan gynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol

Llwyddo gyda 32 yn gyffredinol


gan gynnwys 5 ar Lefel Uwch mewn Bioleg

 

BTEC: DDD

Cymwysterau BTEC a dderbynnir: Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Rheoli Cefn Gwlad

Os nad wyt ti’n cwrdd â’r gofynion mynediad, gelli gael dy ystyried am y Flwyddyn Sylfaen Integredig

 

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg gradd C (4) o leiaf
Therapi Galwedigaethol

BBB

Cyrsiau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu wyddoniaeth yn ddymunol

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

32

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 3 Llwyddo

BTEC: DDM

 

Cydnabod Dysgu Blaenorol Polisi

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol fel Bioleg, Cemeg neu Ffiseg

Troseddeg Anrhydedd Sengl a Chydanrhydedd
AAB-BBB
32 BTEC: DDM
mewn pwnc cysylltiedig
 
Twristiaeth

ABB-BBB
Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg, na Chyfrifeg/Cyllid. 

Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol

32-33

BTEC: DDM neu uwch

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria Rheoli Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen

Cymraeg/Saesneg a Mathemateg

gradd C (4) o leiaf

Y Dyniaethau
(Rhan-amser)
Nid oes angen cymwysterau ffurfiol arnat gan ein bod yn ystyried pob cais yn ôl eu rhinwedd. 

 Mae’n bosibl defnyddio credydau lefel israddedig blaenorol neu ddysgu blaenorol y byddwn yn ystyried eu bod yn briodol a pherthasol Bydd angen i ti fynychu cyfweliad a chyflwyno datganiad personol o ryw 500 o eiriau. 

Y Gyfraith AAB-BBB
neu gyfwerth
32

BTEC: DDM
mewn pwnc cysylltiedig

Os nad wyt wedi cwrdd â gofynion mynediad, ystyria’r Gyfraith gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig

 
Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau

BBC

Cyrsiau sy'n gysylltiedig ag iechyd neu wyddoniaeth yn ddymunol

Bydd angen Gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a Gwiriad Iechyd Galwedigaethol

30

Cynnig Nodweddiadol ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch: 24 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod, 3 Llwyddo

 

BTEC: DDM

O leiaf 5 TGAU A*-C / 9-4

 

gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbl (neu bwnc gwyddoniaeth traddodiadol fel Bioleg, Cemeg neu Ffiseg

† Mae pynciau STEM sy’n cael eu derbyn yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Mathemateg a Seicoleg