Gallwch gysylltu â’r tîm Clirio dros y ffôn, e-bost, sgwrsio bywFacebook a WhatsApp. Cliciwch ar y dolenni isod i ddefnyddio’r sianel sydd orau i chi.

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gwrs yw cyflwyno cais ar-lein. 

Croesewir ymholiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Ffoniwch ni ar 0800 0949071

Ffoniwch y tîm Clirio

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech dynnu eich hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk