Bywyd Prifysgol

Dewisais Abertawe yn benodol o’r holl brifysgolion eraill yng Nghymru oherwydd ei lleoliad yn y ddinas a’r daith lawr i’r traeth...rwyt ti’n dod i adnabod wynebau pobl o gwmpas y lle sy’n rhoi ymdeimlad cartrefol a chlos.
sy'n astudio Hanes

Y broses Clirio