Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Heb sicrhau lle yn y brifysgol? Wedi newid eich meddwl am eich cwrs neu ble hoffech chi astudio? Mae clirio yn gyfle arall i sicrhau lle prifysgol sy'n hollol iawn i chi. Edrychwch ar ein lleoedd Clirio.

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gwrs yw cyflwyno cais ar-lein. 

Graddau Asesiad Canol

Yn dilyn y tro pedol ar ganlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth, efallai eich bod yn teimlo'n ansicr am beth mae hyn yn ei olygu i'ch lle, neu beth allwch chi wneud os ydych chi dal eisiau astudio yn Abertawe. Cymerwch gipolwg ar ein tudalen Graddau Asesiad Canol am ragor o wybodaeth.

Byddwn yn disgwyl nifer mawr o alwadau, felly gall fod oedi wrth ateb eich galwad. Os oes gennych gwestiynau, defnyddiwch WhatsApp neu ein sianeli ar-lein a bydd aelod o’r tîm yn ymateb cyn gynted â phosib. 

Oriau Agor y Llinell Gymorth Clirio

Dydd Llun 24ain i ddydd Gwener 28ain - 9am i 5pm

Ffoniwch ni - 08000944372
Sgwrsiwch a ni ar negesydd WhatsApp
Sgwrsiwch a ni ar negesydd Facebook

Pam Prifysgol Abertawe?

Golygfa o'r awyr o Gampws Singleton, yn dangos y parc a'r traeth

Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 6ed yn y DU am Foddhad Myfyrwyr*
  • Rydym yn y 5 Prifysgol orau'r DU ar gyfer rhagolygon gyrfa yn ôl y Guardian University League Tables 2020.
  • Cyflawnwyd y wobr uchaf (Aur) am ragoriaeth addysgu ym mhrifysgolion y DU, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.
  • Yn seiliedig ar filoedd o adolygiadau myfyrwyr cawsom ein pleidleisio fel Prifysgol y Flwyddyn yn Gwobrau Dewis WhatUni 2019.

Peidiwch â chymryd ein gair amdano, cymerwch gip ar pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf, yn meddwl bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.

*Yn seiliedig ar restr o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn The Times Good University Guide.

Dysgwch ragor am fyw ac astudio yn Abertawe.

Ymunwch â'n myfyrwyr am sesiwn Holi ac Ateb byw dydd Gwener 14eg o Awst, 1pm-2.30pm. Cewch glywed am eu profiadau o Glirio, byw yn Abertawe ac astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Cwestiynau Cyffredin