Heb sicrhau lle yn y brifysgol? Wedi newid eich meddwl am eich cwrs neu ble hoffech chi astudio? Mae clirio yn gyfle arall i sicrhau lle prifysgol sy'n hollol iawn i chi. Edrychwch ar ein lleoedd Clirio.

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gwrs yw cyflwyno cais ar-lein.

Ddim yn siŵr sut mae Clirio yn gweithio? Edrychwch ar ein canllaw i Glirio i gael yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch, gan gynnwys y dyddiadau allweddol, awgrymiadau a rhestrau gwirio.

Ffoniwch ni - 08000949071
Sgwrsiwch a ni ar negesydd WhatsApp
Sgwrsiwch a ni ar negesydd Facebook

P'un a ydych chi'n aros am eich canlyniadau neu eisoes wedi eu derbyn - rydyn ni wedi amlinellu'ch camau nesaf i sicrhau eich bod chi'n barod i rhoi eich cais Clirio ar lwybr carlam.

Pam Prifysgol Abertawe?

Golygfa o'r awyr o Gampws Singleton, yn dangos y parc a'r traeth

Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 12fed yn y DU am Foddhad Myfyrwyr*
  • Rydym yn y 25 Prifysgol orau'r DU ar gyfer rhagolygon gyrfa yn ôl y Guardian University League Tables 2021.
  • Cyflawnwyd y wobr uchaf (Aur) am ragoriaeth addysgu ym mhrifysgolion y DU, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.
  • Dyfarnwyd gwobr arian inni am Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2021.

Peidiwch â chymryd ein gair amdano, cymerwch gip ar pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf, yn meddwl bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.

*Yn seiliedig ar restr o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn The Times Good University Guide.

 

Cwestiynau Cyffredin