Mae ymchwil cemeg ym Mhrifysgol Abertawe yn arloesi datblygiad technoleg amlddisgyblaeth yn themâu allweddol ynni a ' r amgylchedd; Iechyd moleciwlau a pholymerau newydd ac uwch; Nanotechnolegau a deunyddiau uwch. Mae ' r mentrau ymchwil hyn yn trosgynnu ' r ffiniau disgyblaeth traddodiadol, yn integreiddio meysydd craidd o gemegol anorganig, organig, ffisegol a dadansoddol ac yn croestorri â disgyblaethau gwyddonol eraill, meddygaeth a pheirianneg. Mae ein hymchwil rhyngwladol yn rhychwantu popeth o Gwyddor wyneb gan ddefnyddio trawstiau moleciwlaidd a thechnegau sbectrosgopig, i systemau darparu cyffuriau nanogronynnau newydd i dechnegau ailgylchu plastig arloesol, synthesis polymer, storio ynni, lled-ddargludyddion dyfeisiau a deunyddiau anorganig newydd ar gyfer optoelectroneg. Rydym yn cydweithio ' n agos â ' r diwydiant i gyfieithu ein hymchwil i gymwysiadau ' r byd go iawn a masnacheiddio.