Mae’r Uned Asesu Ieithoedd Modern ac Astudiaethau Celtaidd yn uno staff ymchwil yn adran y Gymraeg a’r adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd, ynghyd â rhai aelodau o Astudiaethau’r Cyfryngau ac Astudiaethau Rheoli sy’n rhannu ein diddordebau.

Mae ein diddordebau’n ymwneud ag astudiaethau diwylliannol cymharol, creadigrwydd llenyddol a pherfformiad, cyfieithu a thechnoleg a chaffael a pholisi ieithoedd (lleiafrifol).  Mae rhai ymchwilwyr yn gweithio ar brosiectau unigol yn bennaf; mae eraill yn rhan o gydweithrediadau trawsddisgyblaethol cenedlaethol a rhyngwladol.

Ein Hymchwil Arloesol:

European Travellers (Awaiting Translation)

Postcard showing places in Wales.