Mae ymchwil yn y celfyddydau a’r dyniaethau wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.  O astudio’r Hen Rufain i rôl y cyfryngau digidol mewn bywyd cyfoes, mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â’r materion a’r problemau allweddol. 

Rydym yn gwbl ymroddedig i ymchwil o safon sy’n arloesol, yn ddeallusol ac sy’n cael effaith ar y byd go iawn hefyd.  Yn yr ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddar yn 2014, ystyriwyd bod 98% o’n heffaith ymchwil yn flaenllaw yn fyd-eang (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar bum maes disgyblaethol, fel a ganlyn:

Ein Themâu Ymchwil

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cynnwys amrywiaeth eang o gynadleddau, seminarau, gweithdai a digwyddiadau hyfforddi.  Mae hyn wedi ein helpu i sefydlu cryfderau ymchwil rhyngddisgyblaethol mewn pedwar maes allweddol, gydag amrywiaeth eang o brosiectau

Lles a Diwylliant

Graphic of a heart in a hand.