Croeso i'r Adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

Mae ein gradd BA Ieithoedd Modern yn eich galluogi i gyfuno astudio un, dwy neu dair iaith gyda llwybrau arbenigol mewn Astudiaethau Diwylliannol, Cyfieithu, ac Addysgu Ail Iaith ac Addysgeg. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n  astudio neu'n gweithio dramor yn y wlad o'ch dewis iaith. Mae pob myfyriwr yn elwa ar ein labordai iaith pwrpasol sydd â mynediad at sianeli iaith ac archif helaeth o ffilmiau ieithoedd tramor. Yr ieithoedd sydd ar gael i'w hastudio ym Mhrifysgol Abertawe yw Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

Mae ein rhaglen radd arall, Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd yn eich galluogi i astudio dwy iaith (gallwch astudio un o lefel dechreuwyr) ynghyd â modiwlau dynodedig a fydd yn eich paratoi ar gyfer yr yrfa o'ch dewis. I gefnogi eich astudiaethau, mae gennym labordai cyfrifiaduron gyda'r feddalwedd cyfieithu ddiweddaraf, ystafell cyfieithu ar y pryd Televic newydd, mynediad i feddalwedd dilyn symudiad y llygaid arobryn y Coleg, ynghyd ag adnoddau llyfrgell print ac ar-lein ardderchog.

Caiff dysgu ac addysgu ar y ddau gynllun gradd eu hatgyfnerthu gan weithgareddau allgyrsiol a drefnir gan gymdeithasau iaith a arweinir gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, caffis iaith wythnosol neu ddigwyddiadau cymdeithasol eraill, megis y Gystadleuaeth Great German Bake Off, y mae hyn oll yn cael ei gefnogi gan staff yr Adran Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd.

Ar hyn o bryd, ni yw'r unig brifysgol i gynnig y cyfle i astudio sawl iaith Ewropeaidd yn Gymraeg ac rydym wedi gwneud hynny am 20 o flynyddoedd.

Am ragor o wybodaeth am ein rhaglenni gradd a chodau UCAS, ewch i'n tudalen israddedig isod, a gallwch ein dilyn ni hefyd ar Twitter!

 

 

Astudio Dramor