CYSYLLTU Â NI


Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981

 

Newyddion Celfyddydau a'r Dyniaethau

Erthygl ddiddorol iawn a ysgrifennwyd ar y cyd gan Dr Christoph Laucht, aelod o’r Grŵp Ymchwil Gwrthdaro, Adlunio a Chof (CRAM) a leolir yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ar fygythiad rhethreg filwrol wrth drafod Covid-19.

Croeso i Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

"Mae ein haddysgu ac ymchwil cyffrous ac arloesol yn cyfoethogi ein cyfraniad at gymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn adrodd profiad dysgu myfyriwr rhagorol".

John Spurr, Pennaeth y Celfyddydau a'r Dyniaethau