O BRESWYL I BREIFAT

Mae symud o fod yn gyfarwydd â bywyd ar y campws i fyw'n annibynnol yn gam sylweddol a gall fod yn frawychus. Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau defnyddiol a dolenni i wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch i wneud y newid hwn yn haws i chi. 

Mae trosglwyddo i lety preifat yn aml yn golygu prynu eitemau cartref ac ychwanegu cyffyrddiadau personol i wneud iddo deimlo fel cartref. Fodd bynnag, gall y costau gynyddu'n gyflym. Beth am archwilio eich siopau elusen lleol? Mae dewis eitemau sydd wedi'u caru ymlaen llaw nid yn unig yn arbed arian i chi ond hefyd yn cyfrannu at ffordd o fyw fwy cynaliadwy, lleihau gwastraff a lleihau effaith amgylcheddol. Mae'n ateb ennill-ennill! 

Symud!

Gall symud o neuaddau preswyl i allan o fewn y gymuned fod yn frawychus. Mae yna lawer o agweddau i'w hystyried, a gall yr haf hedfan trwy olygu nad oes cymaint o amser ag y byddech chi'n meddwl i sicrhau bod gennych bopeth mewn trefn! Ond peidiwch â phoeni, rydym wedi creu rhestr wirio Preswyl i Breifat gyda'ch symud o neuaddau preswyl i'r gymuned mewn golwg - gan gwmpasu popeth sydd angen i chi ei ddidoli cyn symud, i restr gynhwysfawr o bethau i'w sicrhau ar ôl i chi symud i mewn i'ch cartref newydd! 

Gallwch lawrlwytho'r rhestr wirio trwy glicio ar y ddolen hon: O Breswyl i Breifat - Rhestr Nodi

Rydym hefyd wedi cynhyrchu llyfryn byw'n rhad! Gallwch lawrlwytho'r llyfryn gan ddefnyddio'r ddolen hon: Frugal Living Book WEL

Gallwch defnyddio'r lawlyfr hyn i'ch helpu gyda'r holl wybodaeth am symud o breswyl i breifat! Preswyl i Breifat

-