Sut y gallwn ni helpu:

Mae Cymuned@BywydCampws yma i helpu preswylwyr sy'n fyfyrwyr a phreswylwyr lleol. Ein nod yw hybu cydlyniad cymunedol a dealltwriaeth i fod yn ddulliau i'ch galluogi i oresgyn y rhan fwyaf o anghydfodau, tensiynau a gwrthdaro a dod o hyd i atebion iddynt. Mae'r dudalen hon yn cynnig arweiniad ar gyfer y materion mwyaf cyffredin sy'n codi ac mae'n eich cyfeirio at fannau eraill, ond mae pob croeso ichi gysylltu â ni am ragor o gymorth neu i roi gwybod inni am fater parhaus.

Rydym ni ar gael drwy'r cyfeiriad e-bost community.campuslife@abertawe.ac.uk neu ar gyfer ymweliadau â'r cartref os byddai'n well gennych drafod materion wyneb yn wyneb. Gobeithiwn y byddwch yn dal i edrych ar yr argymhellion isod er mwyn sicrhau eich bod yn ceisio cyngor neu gymorth gan y cysylltiadau cywir sydd â'r gallu i'ch helpu yn y ffordd fwyaf effeithiol gyda'ch cwestiynau neu'ch pryderon.

Cysylltwch â'n Tîm Cymunedol Cyfeillgar:

typing on a laptop keyboard

Mae Prifysgol Abertawe a'n partneriaid yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr sy'n byw yn y gymuned achosi ymddygiad heriol i'w cymdogion. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae trafodaeth am ymddygiad rhwng cymdogion yn ddigon i ddatrys y problemau hyn.  Lle mae problemau'n parhau, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu ymchwilio i'r broblem.

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, anfonwch e-bost at: community.campuslife@swansea.ac.uk

Digwyddiadau yn y cymuned

preparing for a local litter pick

Rydym yn cynnal digwyddiadau’n aml er budd y gymuned leol, fel casgliadau sbwriel ac ymgyrchoedd elusennol. Rydym wastad yn edrych ar ffyrdd y gallwn wella diogelwch, lles ac ansawdd bywyd yn y gymuned leol. Yma gallwch weld rhai gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer casglu sbwriel yn Brynmill! Cadwch lygad ar ein wefan digwyddiadauar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw syniadau am sut y gallwn gydweithredu, neu os ydych am gymryd rhan yn unrhyw un o'n digwyddiadau, cysylltwch â ni!

Cyngor ar gyfer y materion cymunedol mwyaf cyffredin