beth ni'n gwneud

Wastad ati!

Mae Cymuned@BywydCampws wasted ati! Efallai maent yn helpu'r cyngor gyda'i stondynnau sbwriel, neu hyd yn oed yn cynnal Twmpath cymunedol, ond mae yna wastad rhywbeth yn digwydd! Gallwch canfod rhagor o wybodaeth ynglun â digwyddiadau BywydCampws trwy ddilyn y dolen HYN

LMAB

Mae'r tîm yn gweithio gyda'r LMAB (Llety Myfyrwyr a Adeiladwyd yn Bwrpasol) i sicrhau bod gan myfyrwyr sy'n byw oddi ar naillai campws yr un mynediad at wasanaethau BywydCampws â phawb arall. Cadwch llygad am digwyddiadau cyson, sesiynau galw-heibio, a mwy o gwmpas holl LMAB Abertawe. 

LMAB llun
Tim cymunedol

Mas ac o Gwmpas!

Mae'r tîm allan yn rheolaidd allan o gwmpas y gymuned leol yn delio â materion ac yn helpu trigolion lleol a myfyrwyr oddi ar y campws fel ei gilydd! Maent yn aml yn ymuno â'r SCCH lleol ar eu hymweliadau cymunedol - fel y gwelir yn y lluniau hyn!