Cysylltwch â ni

SYLWADAU

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, e-bostiwch: Chymuned@BywydCampws

Mae Prifysgol Abertawe a'n partneriaid yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr sy'n byw yn y gymuned ymddwyn mewn ffordd sy'n heriol i'w cymdogion. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae trafodaeth am ymddygiad rhwng cymdogion yn ddigon i ddatrys y problemau hyn.  Pan fydd y problemau'n parhau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod fel y gallwn ymchwilio i'r broblem ar eich rhan.

Os ydych yn cysylltu â ni am gŵyn neu broblem, nodwch y manylion canlynol:

  • Eich manylion - enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
  • Pwnc a manylion y broblem
  • Cyfeiriad y broblem rydych yn adrodd amdano
  • Os adroddwyd am y broblem i sefydliadau partner (gweler isod)

Heddlu De Cymru - 999 (argyfwng) NEU 101 (os nad yw'n argyfwng)

Cyngor Abertawe - Ailgylchu a Sbwriel

Cyngor Abertawe - Tai

Cyngor Abertawe - Llygredd Sŵn

Cyngor Abertawe - Gorfodi Parcio