Cysylltwch â ni

SYLWADAU

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, e-bostiwch: Chymuned@BywydCampws

Mae Prifysgol Abertawe a'n partneriaid yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr sy'n byw yn y gymuned ymddwyn mewn ffordd sy'n heriol i'w cymdogion. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae trafodaeth am ymddygiad rhwng cymdogion yn ddigon i ddatrys y problemau hyn.  Pan fydd y problemau'n parhau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod fel y gallwn ymchwilio i'r broblem ar eich rhan.

Bydd rhaid newid iaith y ffurflen trwy defnyddio'r bwtwm ar dop y ffurflen.