Gall llywio iaith y byd CAC atal unigolion rhag cymryd rhan mewn sgyrsiau pwysig.
Yma rydym wedi llunio rhestr o derminoleg CAC i'ch helpu i gymryd rhan yn ddiogel ac yn barchus.